Det eldste trikset i boka når det kommer til merkevarebygging er historiefortelling. Hva er merkevarens historie og DNA? Her er min historie…


🤹🏼‍♀️ Som Markedsføreren er jeg opptatt av å være en positiv og entusiastisk team-player.

Ofte kan jeg ha mange crazy idéer, men jeg mener at kreativitet ikke er noe du kan bruke opp. For jo mer du bruker, jo mer har du…

🍓 Hvordan bestemte jeg meg for å starte opp selv?

I løpet av mine to år som prosjektleder for Mulighetsriket (markedsføringsprosjekt for å skape vekst i næringslivet i Østfold), så jeg raskt behovet til bedriftene i regionen. Ofte fikk jeg spørsmål om tips og råd, men tiden min strakk ikke alltid helt til. Derfor startet jeg opp Markedsføreren på Instagram våren 2019, mest for å gi råd til Østfold-bedriftene. Dette er jo et catchy navn, og har nå blitt min egen bedrift. Navnet er veldig enkelt å huske også.

Jeg elsker å reise. Her på en katamaran i Key West i Florida på 30 års dagen min med to av mine beste venner fra Seattle.

🌸 Hva er jeg best på?

Jeg er nok best på merkevarebygging, strategi og å stake ut en kurs for de jeg jobber med. Ofte tar ikke bedrifter seg tid til å lage planer og strategier, og da blir det også vanskelig å vite hva man skal kommunisere ut, og til hvem. Jeg starter alltid med en workshop, på den måten finner jeg raskt ut hvor behovet ligger og hva jeg kan bidra med.

🦩 Hvor begynner man med markedsføring, PR og kommunikasjon?

Begynn innenfra. Det vil si at jeg bygger alltid opp ting innenfra og ut. Kjerneverdiene er det viktigste – og så blir estetikken en slave av det. Jeg er mest opptatt av å styrke merkevaren til de jeg jobber med, og det er ikke gjort over natta.

🦚 Det er lurt å starte med en merkevareplattform for å finne ut hvem man er og hva man vil.

Ta gjerne kontakt, så skal du få en mal for merkevareplattform av meg!

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan bli en god historieforteller? Les mer her!