Den amerikanske markedsføringsforeningen definerer det slik: «Markedsføring omfatter alle de aktivitetene, organisasjonene og arbeidsprosessene som bidrar til å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet».

Ble du noe klokere?

Veldig mange tror at markedsføring handler om å selge noe. Og ja, jeg kan til dels være enig. For det er noe med det at du kan selge hva du vil, men hvis ingen vet at du selger det – får du heller ikke solgt noe. Men når det er sagt handler markedsføring om så mye mer enn det.

Mange kaller seg markedsførere, driver byråer og leverer dyre tjenester, uten utdanning eller teoretisk kompetanse innenfor faget. Det kan sikkert fungere det også – men jeg mener at dersom du skal bruke penger på markedsføring, benytt deg av folk som vet hva de driver med og som har resultater å vise til og papirene i orden.

Dekan for markedsføring på BI, Lars Erling Olsen definerer det slik:

  • God markedsføring tar menneskers behov på alvor, og bidrar til å utvikle og forbedre produkter og tjenester som folk trenger. God markedsføring bidrar til å informere publikum, styre deres forventninger og til å ta gode forbruksbeslutninger.
  • God markedsføringskunnskap er avgjørende for å veilede og styre innovasjonsarbeid og teknologiutvikling. Det er en oppgave mange i både nærings- og samfunnsliv er opptatt av i arbeidet med å realisere Norge etter oljealderen.
  • God markedsføring bidrar til økonomisk vekst og internasjonal konkurransekraft, og er dermed med på å sikre og utvikle nye arbeidsplasser. Kunnskap om markedsføring er derfor helt nødvendig for samfunnet.

Innføringsbøker i markedsføring er som regel tykke. Ofte nesten 1000 sider lange. Årsaken er at markedsføring omfatter mange ulike temaer.

Fra de strategiske betraktninger om valg av markeder og kunder, til overordnede markedsstrategier for produkter og tjenester om pris, distribusjon, produktutvikling og kommunikasjon og mer operative emner som valg av konkrete tiltak, mediekanaler og budskapsutvikling.

Markedsføring har altså et bredt nedslagsfelt og kan ikke reduseres til bare å være salg og reklame.

For markedsføring handler om strategisk jobbing mot et mål. Planer, strategi og gjennomføring krever kompetanse.

Om forfatter

Anneli Lund
Marketing, PR and communication enthusiast
Oslo, Norway